Samen onder één dak

Samenwerkingsverbanden

Er wordt zeer nauw samengewerkt met Maike Goossens, Oefentherapeute Cesar, die in dezelfde praktijk gevestigd is. Mocht het nodig zijn dan kunt u als vervolg op uw fysiotherapie behandeling verder door haar begeleid worden.

Wat al meer dan 25 jaar bijzonder prettig is, is de zeer directe en open samenwerking met de huisartsen in Geffen. Er is maandelijks een intercollegiaal overleg in de huisartsenpraktijk en indien gewenst kan er rechtstreeks telefonisch contact worden opgenomen, waardoor er een optimale begeleiding van uw klachten mogelijk is. Ook bestaat er een gemeenschappelijke nascholing betreffende reanimatie/AED.

Met Ziekenhuis Bernhoven is er een goede samenwerking waar het gaat om de revalidatie na een knie- en heup operatie (zgn. knie- en heupketen zorg) en bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (zgn. etalagebenen). Ivm. met dit laatste ben ik aangesloten bij het Claudicatio Netwerk (www.claudicationet.nl).

Ook is er contact met verzorgingshuis De Heegt (onderdeel van Brabantzorg) en de revalidatieafdeling van de Wellen in Oss